Prioritets MERA menubar - Prio

Prio er en menu som lister de prioriteter brugeren er logget ind på og har adgang til i den aktive MERA prioritet. Brugeren kan via Prio skrifte frem og tilbage mellem disse prioriteter.