Finansudskrifter

MERA indeholder som standard, ud over rapporterne, udskrift af bl.a. kontoplan, saldoliste og kontoudtog.

Kontoudtog og saldoliste køres med angivelse af periode, som kan være på tværs af både regnskabsår og periode.