Vedhæftede Dokumenter

Direkte fra et MERA dokument kan man oprette og gemme et vedhæftet dokument. Dette kan f.eks. anvendes i forbindelse med oprettelse af et brev til en kunde, hvorved navn og adresse, emne og signatur automatisk indsættes i skabelonen til et Word dokument.

Ved forespørgsel på et MERA dokument kan vedhæftet dokumentet således åbnes og vises, og i forbindelse med e-mail vedhæftes.

Vedhæftede dokumenter er beskyttet mod visning, hvis det er:

  • Konfidentielt eller privat, og man ikke er dokumentejer, deltager eller på CC.
  • Under udarbejdelse (dokumentet er ikke aktiveret eller afsluttet) og man ikke er dokumentejer.

Når et vedhæftet dokument vises, vises det som skrivebeskyttet.

Hvis man ønsker at redigere et dokument, skal man bruge funktion til redigering af vedhæftet dokument. Hvis filtypen for det vedhæftede dokument er markeret som beskyttet, er funktionen til redigering af vedhæftede filer ikke tilgængelig. Hvis man ikke er dokumentejer, eller dokumentet allerede er afsendt (mailet), får man muligheden for at oprette et nyt linket dokument med udgangspunkt i det originale, alternativt vise det skrivebeskyttet. Ellers vises dokumentet klar til redigering.

Når det til filtypen associerede program åbnes, åbnes en lokal version af dokumentet. Alle ændringer foretaget og gemt i det lokale dokument, spejles på serveren. Denne spejling foretages gennem GUI’en (me04). Dvs. ændringer foretaget efter GUI’en er lukket, spejles således ikke umiddelbart på serveren. Når det til filtypen associerede program lukkes, slettes den lokale kopi (såfremt GUI’en er aktiv).

Når GUI’en lukkes, undersøges om lokale versioner af dokumenter stadig er åbne (disse vil ikke umiddelbart blive spejlet på serveren), og man bliver gjort opmærksom på dette forhold. Hvis man vælger at lukke alligevel, gør følgende forhold sig gældende, når GUI’en igen åbnes og man logger ind:

Hvis det til filtypen associerede program

  • har den lokale version af dokumentet åbent, genstartes spejlingen af dokumentet.

Man skal derfor være opmærksom på, at ændringer foretaget andet steds overskrives.

  • ikke har den lokale version af dokumentet åbent, og alle ændringer er spejlet, slettes den lokale version.
  • ikke har den lokale version af dokumentet åbent, og alle ændringer ikke er spejlet, beholdes den lokale version, men i skrivebeskyttet tilstand.

Dette forhindrer, at man kommer til at åbne dokumentet med det associerede program, og tror at ændringerne bliver spejlet på serveren. Man skal derfor bede om at redigere dokumentet, hvis man vil gemme sine ændringer, og man vil blive forespurgt om, hvorvidt man vil bruge den gemte lokale kopi eller den fra serveren.