Salgsordre fakturering

Faktureringen foretages enten automatisk ved levering eller direkte på salgsordren med afstemning af leveret antal, priser og rabatter. Derudover kan der påføres eventuelle omkostningslinier såsom fragt o.lign..

Ved faktureringen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

05. Leveret

16. Vareforbrug

15. Leveret ej faktureret

02. Netto

61. Debitorer

17. Varesalg

06. Moms

61. Debitorer

00. Moms

22. Kasserabat

18. Faktureret kasserabat

19. Hensat kasserabat

05. Leveret.

Summen af bevægelserne på leveret ej faktureret divideret med antal leveret ej faktureret ganget med faktureret antal. Altså værdien af den mængde som afventer faktura i forhold til det fakturerede antal. Ved flere leveringer og fakturering på samme ordre vil det således være en gennemsnitsbetragtning.

Hvis den fakturerede mængde er større end den mængde der afventer faktura, beregnes forfaktureringen, som antal forfaktureret ganget med kostpris efter samme principper som under levering.

02. Netto

Faktureret antal ganget med salgspris renset for både linie- og ordrerabat omregnet efter aktuel kurs.

06. Moms

Vareliniemomsprocent ganget med nettobeløbet..

16. Vareforbrug

Vareforbruget konteres, hvilket bevirker at indkøbskonti bør oprettes som driftskonti sammen med varemodtagelse, og ikke som statuskonti.

22. Kasserabat.

Som standard opfattes kasserabat som en financieringsomkostning og bogføres først ved indbetaling, hvis denne kan udnytte kasserabat, og henføres således ikke til vareforbrug. Man kan dog, som her illustreret, bogføre det på faktureringstidspunktet på

18. Faktureret kasserabat. Bogført udgift til kasserabat.

19. Hensat kasserabat.

Er således en hensættelse til udnyttet kasserabat, da

61. Debitorer

Bogføres med en fakturatotal uden reduktion af kasserabat.

15. Leveret ej faktureret.

Da kontoen normalt tømmes ved fakturering kan der opstå restbeløb ved forfakturering, da kostprisen kan ændre sig mellem fakturering og levering.

Eksempel

Med udgangspunkt i eksemplet under levering faktureres 15 stk. til 10,00 dkk stk. – 10,00% rabat med betalingsbetingelser 30 dage netto eller 10 dage - 2,00% kasserabat.

Bruttobeløb i dkk.

15 * 10,00

150,00

Rabat

0,10 * 150,00

15,00

02. Netto

135,00

Leveret 15 stk.

14,25

Leveret 10 stk.

12,00

16. Vareforbrug

15 * (14,25 + 12,00) / 25)

15,75

06. Moms

0,25 * 135,00

33,75

22. Kasserabat

0,02 * 135,00

2,70

Som konteres som følger:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

16. Vareforbrug

15,75

15,75

15. Leveret ej faktureret

15,75

10,50

17. Varesalg

135,00

-135,00

00. Moms

33,75

-33,75

61. Debitorer

168,75

168,75

18. Faktureret kasserabat

2,70

2,70

19. Hensat kasserabat

2,70

2,70

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide