Salgsordre levering

Levering af varer foretages på basis af en allerede prissat salgsordre, således at det udelukkende er en godkendelse af det leverede antal og nedskrivning af lageret.

Ved godkendelses af levering konteres følgende:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

04. Vareforbrug

15. Leveret ej faktureret

01. Lagerværdi

04. Vareforbrug.

Leveret antal ganget med lagerværdien divideret med lagerbeholdningen. D.v.s.vareforbrug konteres med en beregnet vejet gennemsnitskostpris og ikke en opdateret kostpris. Kostprisen eksisterer således kun så længe der er en lagerbeholdning.

Hvis lageret er uden lagerstyring, d.v.s. at man accepterer en negativ beholdning, vil kostprisen ved o eller negativt lager blive beregnet ud fra genanskaffelsesprisen fra hovedleverandøren, renset for både linie- og ordrerabat omregnet efter aktuel kurs tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Der findes muligheder for på enkelte lagre at køre med fast dækningsgrad, således at vareforbruget beregnes ud fra salgsprisen renset for både linie- og ordrerabat omregnet efter aktuel kurs.

Der findes mulighed for kontering til standard kostpriser.

01. Lagerværdi.

Lagerværdien opdateres altså allerede på leveringstidspunktet, hvorimod vareforbrug og salg først opdateres ved fakturering. Modkontoen til lagernedskrivningen er derfor

22. Leveret ej faktureret.

Leveret ej faktureret er en specifikation af varer under udlevering, eller varer givet i udvalg, som således kan tages op som et aktiv sammen med lagerværdi.

Eksempel

Der udskrives følgeseddel og leveres 15 stk. fra lager.

Lagerbeholdningen er før levering 100 og værdien 95,00 dkk.

04. Vareforbrug

15 * (95,00 / 100)

14,25

Som konteres på følgende måde:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

01. Lagerværdi

14,25

80,75

22. Leveret ej faktureret

14,25

14,25

På samme ordre udleveres 10 stk. inden fakturering, men lagerbeholdningen er i mellemtiden steget til 250 til en værdi af 300,00 dkk.

04. Vareforbrug

10 * (300,00 / 250)

12,00

Som konteres på følgende måde:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

01. Lagerværdi

12,00

288,00

22. Leveret ej faktureret

12,00

26,25

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide