Lageroverførselslevering

Levering af en lageroverførsel foretages på grundlag af en lageroverførselsordre, således at det udelukkende er en godkendelse af det leverede antal og nedskrivning af lageret og opskrivning af varer i transit.

Ved godkendelses af levering konteres følgende:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

04. Vareforbrug

13. Vare i transit (fra lager)

01. Lagerværdi

04. Vareforbrug.

Leveret antal ganget med lagerværdien divideret med lagerbeholdningen. D.v.s.vareforbrug konteres med en beregnet vejet gennemsnitskostpris og ikke en opdateret kostpris. Kostprisen eksisterer således kun så længe der er en lagerbeholdning.

Hvis lageret er uden lagerstyring, d.v.s. at man accepterer en negativ beholdning, vil kostprisen ved o eller negativt lager blive beregnet ud fra genanskaffelsesprisen fra hovedleverandøren, renset for både linie- og ordrerabat omregnet efter aktuel kurs tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Der findes mulighed for kontering til standardkostpriser.

01. Lagerværdi.

Lagerværdien opdateres altså allerede på leveringstidspunktet. Modkontoen til lagernedskrivningen er derfor

13. Vare i transit (fra lager)

Vare i transit er en specifikation af varer under levering, som således kan tages op som et aktiv sammen med lagerværdien.

Eksempel

Der udleveres 15 stk. varenr A og 6 stk. varenr B fra lager på lageroverførselsordre.

Lagerbeholdningen er på A før levering 100 og værdien 95,00 dkk. og på B 20 stk. til værdi 180,00 dkk.

Vare A

15 * (95,00 / 100)

14,25

Vare B

6 * (180,00 / 20)

54,00

04. Vareforbrug

14,25 + 54,00

68,25

Som konteres på følgende måde:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

01. Lagerværdi

68,25

206,75

13. Vare i transit (fra lager)

68,25

68,25

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide