Indkøbsordre varemodtagelseskontering

Modtagelsen af varer foretages på basis af en allerede prissat indkøbsordre, således at det udelukkende er en godkendelse af det modtagede antal og en opskrivning af lageret.

Ved godkendelses af varemodtagelsen konteres følgende:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

02. Netto

01. Lagerværdi

23. Modtaget ej faktureret

12. Hjemtagelsesomkostninger

01. Lagerværdi

22. Hjemtagelsesomkostninger

02. Netto. Modtaget antal ganget med indkøbspris minus linie- og ordrerabat omregnet efter aktuel kurs.

12. Hjemtagelsesomkostninger. Modtaget antal ganget med hjemtagelsesomkostninger per styk plus hjemtagelsesomkostninger som procent af netto.

01. Lagerværdi. Lagerværdi og implicit kostpris opdateres altså allerede på varemodtagelsestidspunktet, hvorfor en korrekt indkøbsordreprissætning giver det mest retvisende vareforbrug ved salg. Ved tjenester og ydelser er lagerkontoen udtryk for en foreløbig omkostningsansættelse ved modtagelse af ydelsen, hvorfor måneds- og årsregnskabet er retvisne uden bogføring af reversible posteringer

23. Modtaget ej faktureret. Modtaget ej faktureret er en hensættelse eller foreløbig kreditorgæld, som således kan tages op som et passiv.

22. Hjemtagelsesomkostniger Denne konto skal sammenholdes med de faktiske hjemtagelsesomkostninger og er således en kapitalisering af disse.

Eksempel.

12 Stk. a 14 $ – 5 % rabat fra leverandør med hjemtagelsesomkostninger på 2 % og ordrerabat på 10%. Dollarkursen er d.d. 653,12.

Bruttobeløb i dkk:

12 * 14,00 * 6,5312

1097,24

Linierabat:

0,05 * 1097,24

-54,86

Ordrerabat:

0,10 * (1097,24 - 54,86)

-104,24

02. Netto

938,14

Hjemtagelse pr styk

0,00

Hjemtagelsesprocent omk.

0,02 * 938,14

18,76

12. Hjemtagelsesomkostninger.

18,76

Som konteres således:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

01. Lagerværdi

956,90

956,90

23. Modtaget ej faktureret

938,14

938,14

22. Hjemtagelsesomkostninger

18,76

-18,76

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide