Efterkalkyle

Efterkalkyle af en produktionsordre foretages direkte på produktionsordren med sammenligning af materialerekvisitionsforbrug og lagertilgang og der udregnes således et vareforbrugsbeløb.

Ved accept af efterkalkylen foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

05. Modtaget

34. Produkt i arbejde (færdigvare)

38. Produceret

14. Std.kostpris

81. Produktionsvariance (mængde)

36. Produceret (std.kost)

10. Regulering

01. Lagerværdi

80. Produktionsvariance (værdi)

10. Regulering

15. Vareforbrug

80. Produktionsvariance (værdi)

05. Modtaget.

Summen af bevægelserne på PIA færdigvare. Altså værdien af den mængde som afventer efterkalkyle.

14. Std.kostpris

Efterkalkuleret antal ganget med std.kostprisen på færdigvaren.

10. Regulering

Forskellen mellem det samlede vareforbrug på samtlige arbejdsordrer og modtaget. Hvis dette antal er større end den aktuelle lagerbeholdning vejes reguleringen i forhold til lagerbeholdningen.

10. Regulering

Reguleringer, som ikke kan bindes i lageret, udløser en skjult 0-faktura vedrørende salgsordren, der posteres som vareforbrug. Dette er ikke en standardfacilitet.

34. Produkt i arbejde (færdigvare)

Eksempel.

Produktionsordren afsluttes, men den ene af de 5 er solgt.

05. Modtaget

55,00

14. Std.kost

5 * 11,70

58,50

Råvareforbrug

68,25

Modtaget

55,00

10. Regulering

4 * ((68,25 – 55,00) / 5)

10,60

Som konteres således:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

34. Produkt i arbejde (færdigvare)

55,00

0,00

38. Produceret

55,00

-55,00

81. Prod.variance (mængde)

58,50

-9,00

36. Produceret (std.kost)

58,50

-58,50

16. Vareforbrug

11,00

01. Lagerværdi

11,00

261,35

01. Lagerværdi

10,60

272,35

80. Prod.variance (værdi)

10,60

-10,60

Hvorefter følgende regnskab er tilgængeligt:

01. Lagerværdi

Primo

275,00

Råvareforbrug

68,25

Færdigvaretilgang

55,00

Færdigvareforbrug

11,00

Prod.ordreafslutning

10,60

Ultimo

261,35

33+34. PIA

Primo

0,00

Råvareforbrug

68,25

Færdigvaretilgang

55,00

Arb.ordreafslutning

68,25

Prod.ordreafslutning

55,00

Ultimo

0,00

35. Råvareforbrug

Råvareforbrug

68,25

Ultimo

68,25

38. Færdigvaretilgang

Færdigvaretilgang

55,00

Ultimo

55,00

35+38

(13,25)

80. Prod.variance (værdi)

Prod.ordreafslutning

10,60

Ultimo

10,60

35+38+80

(2,65)

16. Færdigvareforbrug

Varesalg

11,00

Ultimo

11,00

37. Råvareforbrug (std.kost)

Arb.ordreafslutning

67,50

Ultimo

67,50

36. Produceret (std.kost)

Prod.ordreafslutning

58,50

Ultimo

58,50

37+36

(9,00)

81. Prod.variance (mængde)

Arb.ordreafslutning

67,50

Prod.ordreafslutning

58,50

Ultimo

9,00

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide