Arbejdsordreafslutning

Ved afslutning af en arbejdsordre fjernes eventuelle overskydende materialereservationer, og råvareudtaget fjernes fra PIA.

Ved bekræftelse foretages følgende kontering:

Beløb

Debetkonto

Kreditkonto

05. Leveret

35. Råvareforbrug

33. Produkt i arbejde (råvare)

14. Standard kost

37. Råvareforbrug (std.kost)

81. Produktionsvariance (mængde)

05. Leveret.

Summen af bevægelserne på PIA. Altså værdien af den mængde som afventer afslutning.

14. Standard kost

Summen af mængdebevægelserne på PIA ganget med standard kostpris

35. Råvareforbrug.

I og med at arbejdsordren afsluttes, tages råvareforbruget op som udgift, da man må formode, at råvarerne har været igennem en forarbejdning, og således ikke kan lægges tilbage på lageret. Hvis der intet kommer ud af produktionen er det således ren udgift.

37. Råvareforbrug (std.kost)

Råvareforbruget kan også tages op til standardkostpriser, således at færdigvareop- eller nedskrivning i forhold til kalkylen kan isoleres i råvareprisændring og materialeforbrug.

81. Produktionsvariance (mængde)

Denne konto vil sluttelig indeholde mængdevariancen.

Eksempel

Arbejdsordren afsluttes uden yderligere materialeforbrug. A’s standard kostpris er 0,90 dkk og B’s 9,00 dkk.

Vare A

14,25

Vare B

54,00

05. Leveret

68,25

Vare A

15 * 0,90

13,50

Vare B

6 * 9,00

54,00

14. Standard kostpris

67,50

Som konteres på følgende måde:

Konto

Debet

Kredit

Saldo

35. Råvareforbrug

68,25

68,25

33. Produkt i arbejde (råvare)

68,25

0,00

81. Prod.variance (mængde)

67,50

67,50

37. Råvareforbrug (std.kost)

67,50

-67,50

Hos mera.dk anvender vi cookies. Læs  Hide